Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat 

A Hasznaltpc.eu az alábbi adatvédelmi és –kezelési elveket és politikát folytat, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen 

adatvédelmi szabályzat a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvénnyel - összhangban készült és célja hogy a hasznaltpc.eu honlap látogatóit megismertesse a róluk gyűjtött 

adatok köréről, ezen adatok felhasználási módjáról valamint az adatok biztonságos kezeléséről.

Szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére biztosított, hogy jogait és alapvető 

szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

I. Ki kezeli a látogatói adatokat?

A www.hasznaltpc.eu honlapját, valamint az összegyűjtött adatokat Balogh Zoltán ev. Székhely, 7973.Várad Főu.11. kezeli és 

felügyeli. 

II. Az általunk gyűjtött adatok köre:

Promóciós jelentkezések, e-mailben vagy más csatornán folytatott kommunikáció vagy regisztráció (pl. hírlevél szolgáltatás), illetve 

előfizetést igénylő szolgáltatások esetén a www.hasznaltpc.eu honlapon személyes adatok (név, születési dátum, személyi ig. szám, 

cím, e-mail, telefonszám stb.) megadását kérhetjük. 

III. Látogatói adatok felhasználása:

Adataid megadása önkéntes. Ha a kért személyes adatokat a részünkre megadod ezzel hozzájársz ahhoz, hogy ezeket az adatokat kizárólag az 

azonosításod/beléptetésed és a honlapon való szolgáltatások kezeléséhez, a hírlevél küldés zökkenőmentes lebonyolítása céljából kezelje.

A személyes adatokat a hatályban lévő adatvédelmi törvényeknek és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően rögzítjük, használjuk fel és 

védjük. Személyes adataidat elsődlegesen szolgáltatások nyújtása kapcsán használjuk fel. 

IV. Látogatói adatok védelme:

A hasznaltpc.eu megteszi az ésszerűen elvárható technikai és szervezeti jellegű biztonsági intézkedéseket, hogy a honlap 

meglátogatásakor megadott személyes adataidat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné 

válástól. Személyes adataid biztonságos hálózatokon tároljuk, és csak korlátozott számú, olyan személyek érhetik el azokat, akikre kivétel 

nélkül titoktartási kötelezettség vonatkozik. Felhívjuk figyelmed, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat adsz meg, fennáll annak a 

veszélye, hogy egy külső fél valamilyen módon megszerzi és felhasználja ezeket az adatokat. Bár a hasznaltpc.eu minden ésszerűen 

elvárható intézkedést megtesz a látogatók személyes adatainak védelme érdekében, nem tudja garantálni az interneten küldött adatok biztonságát, 

így minden ilyen adatküldés a látogató felelősségére történik. 

V. Adatok továbbítása harmadik felek számára:

A hasznaltpc.eu érdekkörébe tartozó vállalatokon kívül (de számukra is kizárólag a fent ismertetett célból, és az alább ismertetett 

módon) illetve domain név ügyintézéssel kapcsolatosan az adott domain nyilvántartó részére, harmadik felek számára semmilyen formában nem 

értékesítjük vagy adjuk tovább felhasználóink személyes adatait anélkül, hogy a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően ehhez előbb 

beleegyezésed nem kérnénk. Tájékoztatunk azonban, hogy adataid átadhatjuk olyan partnerek és egyéb felek számára, akik segítségünkre vannak a 

honlap tervezésében és működtetésében, a szolgáltatások teljesítésében (például nyeremények kiszállítása, domain nyílvántartók) vagy az adatok 

elemzésében. Ezek a harmadik személyek a személyes adataidat kizárólag a rájuk bízott feladat elvégzéséhez használják fel, és kötelezettséget 

vállalnak az adatok védelmére. A személyes adatokat ezen kívül kötelesek vagyunk kiadni a vonatkozó törvényi feltételek fennállása esetén is.

VI. Az adatok pontossága, helyesbítése, törlése, vagy leiratkozás

Mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosan kerüljenek rögzítésre. Amennyiben a személyes adataidat helyesbíteni 

szeretnéd, kérünk hogy ezen igényed zoltan24@windowslive.com e-mail címre küldött levélben jelezd. Egyúttal arra kérünk, hogy amennyiben 

személyes adataidban változás következik be, regisztrációd ennek megfelelően módosítsd. Tájékoztatunk, hogy regisztrációd bármikor törölheted, 

és bármikor leiratkozhatsz a Tőlünk kapott e-mailekről vagy SMS-ekről, melyet szintén a fenti e-mail címre küldött leveleddel tehetsz meg. A 

Rád vonatkozó tárolt személyes adatokról – azonosításodat követően - tájékoztatást a fenti e-mail címen kérhetsz, illetőleg ugyanitt kérheted a 

Rád vonatkozó, tárolt adatok törlését is.

VII. Az Adatkezelési szabályzat változásai

A jogszabályi környezet változása és egyéb okok miatt időről időre szükség lehet a jelen Adatkezelési szabályzat módosítására, ezért 

fenntartjuk a jogot, hogy az ilyen változtatásokat saját belátásunk szerint elvégezzük, és egyben arra kérünk, hogy rendszeresen ellenőrizd a 

szabályzat tartalmát, hogy mindig tisztában lehess a honlap használatának aktuális feltételeivel.

VIII. Elérhetőségeink

Amennyiben a honlappal, vagy a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban kérdésed vagy javaslatod van, kérünk, hogy írj a következő e-mail 

címre: zoltan24@windowslive.com

IX. Hozzájárulásod

A honlap használatával magára nézve kötelezőnek fogadod el a jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeit. Amennyiben nem értesz egyet Adatvédelmi 

szabályzatunk tartalmával, kérünk ne add meg személyes adataid, és hagyd el a honlapot. 

X. Jogorvoslat lehetősége

Mindent megteszünk adataid biztonságos kezeléséért, azonban törvényi kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatunk, hogy amennyiben úgy érzed 

hogy bármely adatkezelésre vonatkozó törvényi kötelezettségünket megszegtük úgy módodban áll bírósághoz fordulni. 

Fogalom-meghatározások a jelen közlemény alkalmazása során

a) személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 

helyreállítható;

b) különleges adat:

  a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más 

meggyőződésre,

  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

c) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve 

a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk 

megakadályozása is;

d) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

e) adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

f) nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

g) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót 

bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy 

önkormányzati rendelet határozza meg;

h) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő 

megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

i) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

j) automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

k) gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok 

tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése.

l) cookie (süti): A honlapra való látogatásaiddal kapcsolatos adatok gyűjtését úgynevezett cookie-k (magyarul: sütik) használatával végezzük. A 

cookie-k olyan szövegformátumú fájlok, melyek a honlap látogatásakor a felhasználó számítógépére kerülnek elmentésre. Amikor megnyitod 

webhelyünket, rögzítjük az úgynevezett "kattintási adatfolyamot" (látogatás napja, kiszolgáló címe, tartomány neve stb.). Ezek az adatok az 

általad megadott információkkal együtt lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük a látogatók preferenciáit, és szolgáltatásainkat minél inkább 

a látogatók egyedi igényeihez igazíthassuk. A cookie-k ezenkívül felhasználónevek és jelszavak tárolására is alkalmasak. A cookie-k a böngészők 

súgóját követve letilthatóak, ám ezzel a honlap sok funkcióját nem tudod majd használni és a honlap több érdekes tartalmát nem tudod majd 

élvezni.